Billettpriser sesongen 2020/2021 - Betalingsterminal

Ungdom født før 01.01.2005, går som voksen.
Barn født senere enn 01.01.2014 (under 7 år ) kjører gratis i følge med voksne.

Billett brikke kr 50,- kan returneres mot refusjon kr 20,- men du vil sannsynligvis få bruk for det ved en senere anledning

Billett brikke (snowcard)

2 timer barn/voksne

3 timer barn/voksne

Dagskort Barn

Dagskort Voksen

Dagskort Familie

Sesongkort Barn

Sesongkort Voksen, 15 år+

Sesongkort fam: 1 v. + 1.b

Sesongkort fam: 1 v. + 2 b.

Sesongkort fam: 1 v. + 3 b.

Sesongkort fam: 1 v. + 4 b.

Sesongkort fam: 1 v. + 5 b.

Sesongkort fam: 2 v. + 1 b.

Sesongkort fam: 2 v. + 2 b.

Sesongkort fam: 2 v. + 3 b.

Sesongkort fam: 2 v. + 4 b.

Sesongkort fam: 2 v. + 5 b.

Enkelttur (billettbrikke i tillegg)

10 klipp (billettbrikke i tillegg)