Billettpriser sesongen 2021/2022 - Betalingskort terminal og Vipps

BILLETTER*

BARN (7-15)

VOKSEN (16+)

FAMILIE

DAGSKORT

270

370

950

HELGEKORT (2 dager)

450

640

1 650

SESONGKORT

2 450

3 100

7 000 (1v+2b)**

7 500 (2v+1b)**

1 TIME

100

150


2 TIMER

170

250

3 TIMER

210

300

4 TIMER

240

350

ENKELT TUR ( brikke legges i postkasse etter bruk )

50

50

10 - KLIPP

400

400

*BILLETT BRIKKE - SNOWCARD (obligatorisk)

50

50

Inkludert

**Tillegg i familiepakken utover 1v+2b / 2v+1b: pr voksen 1500,-  pr. barn 1000. 

Barn under 7 år kjører gratis i følge med voksne.

Barn/ungdom: 7-15, voksen: 16+.
Det er alder ved kjøpstidspkt som bestemmer kategori barn/voksen. 

Helgekort = lørdag og søndag.

* Elektronisk billettbrikke fra Snowcard kr 50,-  er obligatorisk og kommer i tillegg bortsett fra på sesongkort. Har du Snowcard brikke fra før bruker du dette. Kort fra andre billettløsninger fungerer ikke i vårt anlegg.

Kortene er personlige og kan ikke overdras til andre. Brudd på reglene medfører inndragelse av kortet uten refusjon. 

Familiepakker gjelder kun personer i samme husstand eller med felles far eller mor.

Kjøpte kort med varighet 2 dager eller mer kan refunderes mot levering av gyldig legeerklæring. Refusjonen blir forholdsmessig avkortet mot kortets gjenværende gyldighetsperiode. Time- og dagskort refunderes ikke.

Ved evt. mistet eller glemt sesongkort, kan det skrives ut på nytt ved betaling av gebyr på 50,-

Billettbrikke som kjøpes sammen med enkelt-tur legges i hvit postkasse hengende på gjerde etter vendekorset. 

Tillegg familiepakke: pr voksen 1500.  pr. barn 1000