Billettpriser sesongen 2020/2021 - Betalingskort terminal og Vipps

Barn under 7 år kjører gratis i følge med voksne. 

Helgekort = lørdag og søndag. 
Barn/ungdom: 7-14, voksen: 15+

Billett brikke kr 50,- er obligatorisk og kan returneres mot refusjon kr 20,- men du vil sannsynligvis få bruk for det ved en senere anledning.
Billettbrikke som kjøpes sammen med enkelt-tur legges i hvit postkasse hengende på gjerde etter vendekorset.
Kortene er personlige og kan ikke overdras til andre.

Kjøpte kort med varighet 2 dager eller mer kan refunderes mot levering av gyldig legeerklæring. Refusjonen blir forholdsmessig avkortet mot kortets gjenværende gyldighetsperiode. Time- og dagskort refunderes ikke.

BILLETTER

BARN (7-14)

VOKSEN (15+)

FAMILIE

DAGSKORT

250

350

900

HELGEKORT (2 dager)

400

600

1 550

SESONGKORT

2 300

2 900

4 700 - 11 300

1 TIME

100

150


2 TIMER

150

240

3 TIMER

190

290

4 TIMER

220

320

ENKELT TUR (brikke legges i postkasse)

50

50

10 - KLIPP

400

400

BILLETT BRIKKE (obligatorisk)

50

50

50 pr fam.medl