Billettpriser sesongen 2022/2023 - Betalingskort terminal og Vipps

BILLETTER*

BARN (7-15)

VOKSEN (16+)

FAMILIE

DAGSKORT

290

390

990

HELGEKORT (2 dager)

490

680

1 750

SESONGKORT inkl bill.brikke

2 450

3 300

8 500 *

1 TIME

110

165


2 TIMER

185

275

3 TIMER

230

330

ENKELT TUR ( brikke legges i postkasse etter bruk )

50

75

10 - KLIPP

400

600

*BILLETT BRIKKE - SNOWCARD (obligatorisk)

50

50


Barn under 7 år kjører gratis i følge med voksne.

Barn/ungdom: 7-15, voksen: 16+.
Det er alder ved kjøpstidspkt som bestemmer kategori barn/voksen. 

Helgekort = lørdag og søndag samme helg.

* Elektronisk billettbrikke fra Snowcard kr 50,-  er obligatorisk og kommer i tillegg bortsett fra på sesongkort hvor det er inkludert. Har du Snowcard brikke fra før bruker du dette. Kort fra andre billettløsninger fungerer ikke i vårt anlegg.

Kortene er personlige og kan ikke overdras til andre. Brudd på reglene medfører inndragelse av kortet uten refusjon. 

Familiepakker gjelder kun personer i samme husstand eller med felles far eller mor. Det er ingen øvre grense for antallet familiemedlemmer.

Kjøpte kort med varighet 2 dager eller mer kan refunderes mot levering av gyldig legeerklæring. Refusjonen blir forholdsmessig avkortet mot kortets gjenværende gyldighetsperiode. Time- og dagskort refunderes ikke.

Ved evt. mistet eller glemt sesongkort, kan det skrives ut på nytt ved betaling av gebyr på 50,-

Billettbrikke som kjøpes sammen med enkelt-tur legges i hvit postkasse hengende på gjerde etter vendekorset. 

Vi deler ut ledsagerkort for foreldre som ønsker å lære barnet å kjøre ski. 

Vi godtar ikke lenger de gamle klippekortene av papir.